Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok III, kapitel 10: Sarumans stämma

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
To every man his part. Valour in arms is yours, and you win high honour thereby. Slay whom your lord names as enemies, and be content. Meddle not in policies which you do not understand. 
Kamelen
Envar har sin roll att spela. Tapperhet i vapen är din, och med den skördar du ärans lagrar. Dräp dem din herre ger fiendenamn och låt dig nöja därvid. Blanda dig icke i statsangelägenheter som övergår ditt förstånd. 
Åke Ohlmarks
Envar skall ha sin rätt. Tapperhet i vapen är din arvedel, och stor är den ära du därmed vinner. Dräp dem din konung ger fiendenamn och nöj dig med det. Blanda dig inte i politiken, som du inte förstår. 
Erik Andersson
Alla har sin uppgift. Tapperhet i vapen är din, och den förskaffar dig stor ära. Dräp den som din herre utnämner till fiende, och nöj dig därvid. Ge dig inte in i frågor du inte förstår. 
Kommentar
Saruman försöker med begränsad framgång dölja sin irritation mot Éomer, som just har varnat Théoden för att förhandla med denne lömske trollkarl som har gjort så mycket ont.

Senast uppdaterad: 2017-05-10 22:27:17