Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok III, kapitel 9: Vrakgods och strandfynd

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Once he was as great as his fame made him. His knowledge was deep, his thought was subtle, and his hands marvellously skilled; and he had a power over the minds of others. The wise he could persuade, and the smaller folk he could daunt. That power he certainly still keeps. 
Kamelen
En gång var han lika stor som sitt rykte. Hans kunskap var djup, hans tanke inträngande och hans händer förunderligt skickliga. Dessutom hade han makt över andras sinnen: de visa kunde han övertala och mindre folk kunde han sätta skräck i. Den makten har han tveklöst kvar. 
Åke Ohlmarks
En gång var han lika stor som sitt rykte. Hans kunskap var djup, hans tanke genomträngande och hans händer makalöst händiga – och därtill hade han makt över andras själar. Den vise kunde han övertala och småfolket skrämde han. Den makten besitter han fortfarande. 
Erik Andersson
En gång var han lika stor som ryktet sade. Hans kunskaper var djupa, tanken skarp och händerna förunderligt skickliga; dessutom hade han makt över andras tankar. De visa kunde han övertala, och de mindre kunde han kuva. Den förmågan har han förvisso ännu kvar. 
Kommentar
Aragorn håller inte med Munter om att Saruman var överreklamerad.

Senast uppdaterad: 2017-05-10 19:50:41