Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok III, kapitel 7: Helms djup

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
You thought I remained in Meduseld bent like an old tree under winter snow. So it was when you rode to war. But a west wind has shaken the boughs. 
Kamelen
Du trodde att jag satt kvar i Meduseld, böjd likt ett gammalt träd under vinterns snö. Så var fallet när du red ut i kriget. Men en västanvind har ruskat trädets grenar. 
Åke Ohlmarks
Du trodde att jag stannade kvar i Meduseld böjd likt ett åldrigt träd under vinterns snö. Så var det också när ni red ut till strid. Men västanstormen har ruskat om i grenarna. 
Erik Andersson
Du trodde att jag satt kvar i Meduseld böjd som ett gammalt träd under vintersnön. Så var det när du drog i strid. Men en västanvind har ruskat om grenarna. 
Kommentar
Kung Théoden förklarar för en häpen budbärare från fronten att det är han själv som leder undsättningshären.

Senast uppdaterad: 2017-04-30 20:03:00