Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok III, kapitel 5: Den vite ryttaren

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Saruman! Speak! Tell us where you have hidden our friends! What have you done with them? Speak, or I will make a dint in your hat that even a wizard will find it hard to deal with! 
Kamelen
Saruman! Tala! Berätta var du har gömt våra vänner! Vad har du gjort med dem? Tala, annars skall jag ge dig en bula i hatten som till och med en trollkarl skulle finna det svårt att hantera! 
Åke Ohlmarks
Saruman! Tala! Säg oss var du gömt våra vänner! Vad har du gjort med dem? Tala – eller jag ger dig en bula i hatten som även en trollkarl skulle finna det svårt att komma tillrätta med! 
Erik Andersson
Saruman! Tala! Berätta var du har gömt våra vänner! Vad har du gjort med dem? Tala, annars gör jag ett jack i din hatt som även en trollkarl får problem med! 
Kommentar
När Gimli får se att den gamle mannen de mött i skogen bär helt vita kläder under den grå manteln försvinner hans sista tvivel om att det är Saruman.

Senast uppdaterad: 2017-04-30 15:24:13