Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok II, kapitel 5: Khazad-dûms bro

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
I am a servant of the Secret Fire, wielder of the flame of Anor. You cannot pass. The dark fire will not avail you, flame of Udûn. Go back to the Shadow! You cannot pass. 
Kamelen
Jag är den Hemliga eldens tjänare, väpnad med Anors låga. Du kommer inte förbi. Den mörka elden gagnar dig inte, Udûns låga. Vänd åter till skuggan! Du kommer inte förbi. 
Åke Ohlmarks
Jag är den Hemliga eldens tjänare. Jag härskar över Anors låga. Du kommer aldrig förbi! Den mörka elden, Udûns låga, står dig icke bi! Gå tillbaka till skuggan. Här kommer du inte förbi! 
Erik Andersson
Jag tjänar den hemliga elden, och jag är rustad med Anors flamma. Du kommer inte förbi. Den mörka elden kommer inte att gagna dig, flamma från Udûn. Återvänd till skuggorna! Du kommer inte förbi. 
Kommentar
Gandalf blir dramatisk när han tar strid mot balrogen på bron i Moria.

Senast uppdaterad: 2017-02-22 23:57:08