Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok II, kapitel 1: Många möten

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
They spoke no more of the small news of the Shire far away, nor of the dark shadows and perils that encompassed them, but of the fair things they had seen in the world together, of the Elves, of the stars, of trees, and the gentle fall of the bright year in the woods. 
Kamelen
Nu pratade de inte längre om de små tilldragelserna i det fjärran Sysslet, och inte heller om de mörka skuggorna och farorna som omgav dem, utan om alla de vackra ting de hade sett tillsammans ute i världen: om alverna, om stjärnorna, om träden, och om skimrande löv som sakta föll i skogarna om hösten. 
Åke Ohlmarks
Nu talade de inte längre om futtiga små tilldragelser i det avlägsna Fylke, ej heller om mörka skuggor och faror som väntade, de drog sig bara till minnes alla vackra ting de sett tillsammans ute i världen – alver, sköna stjärnbilder och vackra växter, skogarnas färgskimrande lövfällning efter den klara sommaren. 
Erik Andersson
De nämnde inget mer om små ting som hänt i Fylke, inte heller något om de mörka skuggorna och farorna som omgav dem, utan talade om vackra ting som de sett tillsammans i världen, om alverna, om stjärnorna, om träden och om året som led mot sitt slut inne i skogen. 
Kommentar
Berättarrösten blir poetisk när den beskriver Bilbos och Frodos stilla samspråk en kväll i Rämnedal.

Senast uppdaterad: 2017-04-20 18:01:42