Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok I, kapitel 3: Tre gör sällskap

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
It's a dangerous business, Frodo, going out of your door. You step into the Road, and if you don't keep your feet, there is no knowing where you might be swept off to. 
Kamelen
Det är farliga saker, Frodo, att gå ut genom dörren. Man kliver ut på vägen, och om man förlorar fotfästet vet man aldrig vart man kan ryckas hän. 
Åke Ohlmarks
Det är ett våghalsigt företag bara att gå ut genom sin dörr, Frodo. Du kommer rakt ut på vägen, och om du inte tar dig i akt, kan ingen veta vart den bär iväg med dej. 
Erik Andersson
Det är ett riskabelt företag att gå ut genom dörren, Frodo. Man går ut på vägen, och håller man inte fötterna i styr så vet ingen vart det bär iväg. 
Kommentar
Frodo återberättar ett av Bilbos gamla talesätt.

Senast uppdaterad: 2017-04-20 17:50:16