Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
... and the trees and the grass do not now remember them: Only I hear the stones lament them: deep they delved us, fair they wrought us, high they builded us; but they are gone. They are gone. They sought the Havens long ago. 
Kamelen
... och träden och gräset minns dem inte längre. Bara stenarnas veklagan kan jag höra: ur djupen de grävde oss, fagert de formade oss, högt de byggde oss, men de är borta. De är borta. De sökte sig till Hamnarna för länge sedan. 
Åke Ohlmarks
... och träden och gräset minns dem inte längre. Endast stenarnas sorgesång hör jag: från djupet hämtades vi, fagert formades vi, högt höjdes vi, men de är borta som vindarna fara. De har farit. De sökte sig till Hamnarna för länge sedan. 
Erik Andersson
... och träden och gräset minns dem ej. Jag hör bara stenarnas klagan: i djupet grävde de oss, vackert högg de oss, högt reste de oss; men de är borta. De är borta. De sökte sig till Hamnarna för länge sedan. 
Kommentar
Legolas ger ett poetiskt svar på Gandalfs kommentar om att mycken ondska måste vederfaras ett land innan det helt glömmer bort alverna, om de en gång har bott där. (Landet de pratar om är Torna, alltså Eregion.)

Senast uppdaterad: 2017-04-11 16:25:10