Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok II, kapitel 1: Många möten

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
To sheep other sheep no doubt appear different. Or to shepherds. But Mortals have not been our study. We have other business. 
Kamelen
För ett får framstår tveklöst andra får som olika. Eller för en fåraherde. Men de dödliga har aldrig varit föremål för våra studier. Vi har andra sysslor. 
Åke Ohlmarks
För ett får verkar väl förstås de andra fåren olika. Möjligen också för en fåraherde. Men vi har aldrig så noga studerat de dödlige. Vi har andra intressen. 
Erik Andersson
För ett får är andra får otvivelaktigt annorlunda. Eller för en fåraherde. Men de dödliga har inte varit vårt område. Vi har andra uppgifter. 
Kommentar
Alven Lindir är inte överdrivet imponerad av Bilbos upprörda kommentar att han borde kunna höra skillnad mellan människors och hobers diktning.

Senast uppdaterad: 2017-04-09 18:24:06