Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok II, kapitel 7: Galadriels spegel

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
It's the job that's never started as takes longest to finish, as my old gaffer used to say. 
Kamelen
Det är det jobb en aldrig påbörjat som tar längst tid att få klart, som min gamle Guffar brukar säga. 
Åke Ohlmarks
Det är det jobb en aldrig påbörjat som det tar längst tid att få slut på, brukade min gamla farsgubbe säja. 
Erik Andersson
Den syssla som tar längst tid att avsluta är den man aldrig påbörjat, som Gammelfar brukade säga. 
Kommentar
Detta sägs (förstås!) av Sam Gamgi, närmare bestämt under uppehållet i Lórien när de känner att det börjar bli dags att fortsätta färden.

Senast uppdaterad: 2017-02-22 02:55:25