Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok II, kapitel 1: Många möten

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
He is wise enough on his own ground. He thinks less than he talks, and slower; yet he can see through a brick wall in time (as they say in Bree). 
Kamelen
Han är nog så klok när det gäller sådant som han känner till. Visserligen tänker han mindre än han pratar, och inte lika fort, men tids nog kan han se genom en tegelvägg (som det heter i Bri). 
Åke Ohlmarks
Han är i alla fall så pass klok, så det räcker till på hemmaplan. Visserligen tänker han mindre än han talar och betydligt långsammare, men får han bara tid på sej så kan han se genom murväggar, som det heter i Bri. 
Erik Andersson
Han är allt klok på sitt sätt. Han tänker mindre än han pratar, och långsammare; men ibland kan han se genom en tegelmur (som de säger i Bri). 
Kommentar
Gandalf håller inte med Frodo om att Malteman Smörblomma är dum.

Senast uppdaterad: 2017-04-09 17:59:43