Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok I, kapitel 11: En kniv i mörkret

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
... and she was the fairest maiden that has ever been among all the children of this world. As the stars above the mists of the Northern lands was her loveliness, and in her face was a shining light. 
Kamelen
Hon var den fagraste mö som någonsin funnits bland alla barn av denna världen. Likt stjärnorna ovan Nordanlandens dimmor var hennes skönhet, och över hennes anlete låg ett skimrande ljus. 
Åke Ohlmarks
Hon var den fagraste bland ungmör, som någonsin skådats. Hennes ljuvlighet var som stjärnljus ovan dimmorna i nordanland, och över hennes ansikte strålade ett sällsamt sken. 
Erik Andersson
... och hon var den fagraste mö som funnits bland alla barn av denna värld. Som stjärnorna ovanför Nordlandens dimmor var hennes skönhet, och hennes ansikte strålade av ljus. 
Kommentar
I sänkan på Väderklint berättar Aragorn för hoberna om gammelfarmor Lúthien.

Senast uppdaterad: 2017-03-30 17:16:34