Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok III, kapitel 2: Rohans ryttare

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
For not we but those who come after will make the legends of our time. The green earth, say you? That is a mighty matter of legend, though you tread it under the light of day! 
Kamelen
Det är inte vi utan våra efterkommande som kommer att skapa vår tids sägner. Den gröna jorden, säger du? Den är själv föremål för storslagna sägner, trots att du beträder den i dagens klara ljus! 
Åke Ohlmarks
Det är inte vi själva utan våra efterkommande som gör vår egen tid till saga och legend. Den gröna jorden, säger du? Just den är ett mäktigt föremål för legender, fast du trampar den i dagens friska ljus. 
Erik Andersson
Ty det är inte vi, utan våra efterkommande som skapar sagorna från vår tid. Den gröna jorden, sade du? Den är ett stort ämne för sagor, trots att du beträder den i dagsljus! 
Kommentar
Aragorn ger svar på tal till den rohirrim-ryttare som fnyser skeptiskt åt talet om halvlingar och frågar om de lever i sägnernas värld eller på den gröna jorden i dagens ljus.

Senast uppdaterad: 2017-03-29 02:37:50