Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok III, kapitel 2: Rohans ryttare

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
For not we but those who come after will make the legends of our time. The green earth, say you? That is a mighty matter of legend, though you tread it under the light of day! 
Kamelen
Det är inte vi utan våra efterkommande som kommer att skapa vår tids sägner. Den gröna jorden, säger du? Den är själv föremål för storslagna sägner, trots att du beträder den i dagens klara ljus! 
Åke Ohlmarks
Det är inte vi själva utan våra efterkommande som gör vår egen tid till saga och legend. Den gröna jorden, säger du? Just den är ett mäktigt föremål för legender, fast du trampar den i dagens friska ljus. 
Erik Andersson
Ty det är inte vi, utan våra efterkommande som skapar sagorna från vår tid. Den gröna jorden, sade du? Den är ett stort ämne för sagor, trots att du beträder den i dagsljus! 
Kommentar
Aragorn ger svar på tal till den rohirrim-ryttare som fnyser skeptiskt åt talet om halvlingar och frågar om de lever i sägnernas värld eller på den gröna jorden i dagens ljus.

Senast uppdaterad: 2017-03-29 02:37:50