Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
No time for talking. I must be trotting. It's hard work for two legs, but I don't get thinner. I'll look in again later. If you want anything, ring the hand-bell, and Nob will come. If he don't come, ring and shout! 
Kamelen
Ingen tid att prata. Måste rusa. Det är ett hårt knog för bara två ben, men smalare tycks jag inte bli. Jag tittar förbi igen senare. Behöver ni något så ring i bordsklockan, så kommer Nobb. Och kommer han inte, ring igen och hojta! 
Åke Ohlmarks
Inte tid att tala, måste rusa vidare. Inte lätt när man bara har två ben och dessutom aldrig blir smalare heller. Tittar in igen senare! Om ni önskar något, så ring på klockan, så kommer Nobb. Kommer han inte så ring en gång till och ropa på honom! 
Erik Andersson
Hinner inte prata. Måste rusa. Hårt knog för två små ben, och magrare blir jag inte. Jag tittar in igen senare. Om ni vill något så ring på handklockan, så kommer Nubb. Om han inte kommer så ring och ropa! 
Kommentar
Malteman Smörblomma ger prov på sin karakteristiska andlösa svada.

Senast uppdaterad: 2017-03-20 17:47:20