Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok I, kapitel 5: En sammansvärjning avslöjas

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Looking up he saw before him a tall white tower, standing alone on a high ridge. A great desire came over him to climb the tower and see the Sea. He started to struggle up the ridge towards the tower: but suddenly a light came in the sky, and there was a noise of thunder. 
Kamelen
När han tittade upp såg han framför sig ett högt vitt torn, som stod i ensamt majestät på en hög åsrygg. En stark åstundan kom över honom att klättra upp i det tornet och få se Havet. Han började kämpa sig uppför åsen mot tornet, men plötsligt kom ett ljussken över himlen och det mullrade av åska. 
Åke Ohlmarks
När han lyfte huvudet, såg han framför sig ett högt vitt torn, som stod där i ensamt majestät på en hög åsrygg, och han greps av den starkaste längtan att klättra upp i tornet och se ut över havet. Han började kämpa sig uppför åsen mot tornet, men så flammade plötsligt en väldig blixt över himlen följd av åskans mäktiga dån. 
Erik Andersson
När han tittade upp såg han ett högt vitt torn som stod ensamt på en hög ås. En stark önskan att gå upp i tornet och få se havet kom över honom. Han började gå uppför backen mot tornet: men plötsligt kom ett ljussken över himlen, och åskan mullrade. 
Kommentar
Berättarrösten återger en dröm som Frodo har natten innan den stora resan börjar.

Senast uppdaterad: 2017-03-16 12:09:56