Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok I, kapitel 4: En genväg till svamp

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Mark my words, this all comes of those strange doings of Mr. Bilbo's. His money was got in some strange fashion in foreign parts, they say. Maybe there is some that want to know what has become of the gold and jewels that he buried in the hill of Hobbiton, as I hear? 
Kamelen
Sanna mina ord, allt det här kommer av herr Bilbos underliga göranden. Han skaffade sina pengar på underliga vis i främmande land, sägs det. Kanske är det en och annan som vill veta vart allt guld och alla juveler har tagit vägen som han grävde ner i kullen vid Hobtuna, som jag hört talas om? 
Åke Ohlmarks
Märk mina ord, att allt det här bråket, det kommer sej bara av herr Bilbos underliga hyss. Dom påstår ju också, att han kommit över sina pengar på ett eller annat underligt sätt långt borta i främmande länder. Det finns kanske en del, som gärna vill veta, vad det blivit av allt guldet och alla juvelerna, han grävt ner i backen i Hobsala, som dom säger. 
Erik Andersson
Märk väl, allt detta kommer sig av herr Bilbos konstiga affärer. Sina pengar fick han på något underligt sätt i utländska områden, sägs det. Kanske finns det någon där som vill veta vad som har hänt med guldet och juvelerna som han lär ha grävt ner i kullen i Hobbinge? 
Kommentar
Bonden Maggot kommer obehagligt nära sanningen i sina sluga gissningar om varför svarta ryttare egentligen förföljer Frodo.

Senast uppdaterad: 2017-03-09 05:58:19