Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok III, kapitel 8: Vägen till Isengård

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
The days are fated to be filled with marvels. Already I have seen many since I left my house; and now here before my eyes stand yet another of the folk of legend. Are not these the Halflings, that some among us call the Holbytlan? 
Kamelen
Dessa dagar tycks ödesbestämda att fyllas av under. Många har jag redan fått bevittna sedan jag lämnade mitt hus, och nu står här framför mina ögon ännu ett av sägnernas folk. För detta är väl halvlingarna, som vissa bland oss kallar holbytlan
Åke Ohlmarks
Det tycks vara ödets vilja att dessa dagar skall vara fulla av mirakler. Många har jag redan sett sen jag lämnade mitt hus, och nu står ännu ett av legendens folk framför mina ögon. Är detta inte halvlängdsmännen, som en del bland oss kallar holbytlerna? 
Erik Andersson
Undrens tid är ännu ej förbi. Jag har redan bevittnat många sedan jag lämnade mitt hus; och nu inför min blick står ytterligare ett av sagans folk. För visst är det halvlingar, de som en del av oss kallar holbytlan
Kommentar
Théoden häpnar när han träffar Munter och Pipping, de första hober han någonsin sett.

Senast uppdaterad: 2017-03-05 03:40:50