Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
But happily your Caradhras has forgotten that you have Men with you. And doughty Men too, if I may say it; though lesser men with spades might have served you better. 
Kamelen
Men lyckligtvis har din Caradhras glömt att ni har människor med er. Och tappra människor dessutom, om jag får säga det själv – även om ringare män med spadar kanske kunde ha varit er till större nytta. 
Åke Ohlmarks
Tursamt nog har din Caradhras glömt att ni har människor med er i sällskapet. Och duktiga människor med för den delen, fastän mindre framstående och istället utrustade med spadar kanske varit er till större gagn. 
Erik Andersson
Men lyckligtvis har Caradhras glömt att det finns människor i sällskapet. Och morske män därtill, om jag får säga det själv; även om småvuxna karlar med spadar antagligen hade varit ännu bättre. 
Kommentar
Förutom att han är en fena på att skotta snö visar Boromir här också att han när andan faller på kan ha både humor och självdistans, som kontrast till sin vanliga pompösa stil.

Senast uppdaterad: 2017-02-27 04:13:06