Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
But happily your Caradhras has forgotten that you have Men with you. And doughty Men too, if I may say it; though lesser men with spades might have served you better. 
Kamelen
Men lyckligtvis har din Caradhras glömt att ni har människor med er. Och tappra människor dessutom, om jag får säga det själv – även om ringare män med spadar kanske kunde ha varit er till större nytta. 
Åke Ohlmarks
Tursamt nog har din Caradhras glömt att ni har människor med er i sällskapet. Och duktiga människor med för den delen, fastän mindre framstående och istället utrustade med spadar kanske varit er till större gagn. 
Erik Andersson
Men lyckligtvis har Caradhras glömt att det finns människor i sällskapet. Och morske män därtill, om jag får säga det själv; även om småvuxna karlar med spadar antagligen hade varit ännu bättre. 
Kommentar
Förutom att han är en fena på att skotta snö visar Boromir här också att han när andan faller på kan ha både humor och självdistans, som kontrast till sin vanliga pompösa stil.

Senast uppdaterad: 2017-02-27 04:13:06