Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok II, kapitel 8: Farväl till Lórien

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
But do not despise the lore that has come down from distant years; for oft it may chance that old wives keep in memory word of things that once were needful for the wise to know. 
Kamelen
Men man skall inte förakta de lärdomar som lever kvar från flydda tider, ty det händer sig ofta att gamla ammor i sina sagor bevarar minnen om ting som en gång var viktiga för de visa att känna till. 
Åke Ohlmarks
Men förakta inte sagor och sägner, som gått i arv från släkte till släkte. Det kan tänkas, att gamla gummors berättelser rymmer små korn av visdom, som det kan vara bra att känna till. 
Erik Andersson
Men ringakta inte de legender som berättats sedan gamla tider; ty ofta kan det vara så att amsagorna innehåller sådant som de vise en gång hade nytta av att kunna. 
Kommentar
Celeborn ger en mild tillrättavisning till Boromir, som just har fnyst åt varningen att akta sig för Fangorns skog.

Senast uppdaterad: 2017-02-27 04:02:07