Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok II, kapitel 8: Farväl till Lórien

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
But do not despise the lore that has come down from distant years; for oft it may chance that old wives keep in memory word of things that once were needful for the wise to know. 
Kamelen
Men man skall inte förakta de lärdomar som lever kvar från flydda tider, ty det händer sig ofta att gamla ammor i sina sagor bevarar minnen om ting som en gång var viktiga för de visa att känna till. 
Åke Ohlmarks
Men förakta inte sagor och sägner, som gått i arv från släkte till släkte. Det kan tänkas, att gamla gummors berättelser rymmer små korn av visdom, som det kan vara bra att känna till. 
Erik Andersson
Men ringakta inte de legender som berättats sedan gamla tider; ty ofta kan det vara så att amsagorna innehåller sådant som de vise en gång hade nytta av att kunna. 
Kommentar
Celeborn ger en mild tillrättavisning till Boromir, som just har fnyst åt varningen att akta sig för Fangorns skog.

Senast uppdaterad: 2017-02-27 04:02:07