Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok II, kapitel 7: Galadriels spegel

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Dark is the water of Kheled-zâram, and cold are the springs of Kibil-nâla, and fair were the many-pillared halls of Khazad-dûm in Elder Days before the fall of mighty kings beneath the stone. 
Kamelen
Mörkt är Kheled-zârams vatten, kalla är Kibil-nâlas källor och fagra var Khazad-dûms pelarsalar i äldre tiden då höga kungar ännu höll stånd under berget. 
Åke Ohlmarks
Mörkt är Kheled-zârams vatten, kalla är Kibilnalas källor, underbart sköna var Khazad-dûms pelarhallar i Äldre tidens dagar innan mäktiga kungar föll och lades till vila under sten. 
Erik Andersson
Mörkt är Kheled-zârams vatten, kalla är Kibil-nâlas källor och vackra var Khazad-dûms pelarsalar i äldre tid, innan de mäktiga konungarna föll under stenen. 
Kommentar
Galadriel vet precis vad hon skall säga för att få Gimli att känna sig bättre till mods, efter att Celeborn mer eller mindre anklagat honom för att ha väckt upp balrogen.

Notera att Galadriel här i andra halvan av meningen tydligt alluderar till Sången om Durin, som Gimli sjöng i Moria. (Se min diktsida.) Man bör i översättningen därför sträva efter att använda ungefär samma formuleringar i citatet som i sången.

Senast uppdaterad: 2017-02-24 19:23:47