Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok II, kapitel 7: Galadriels spegel

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Dark is the water of Kheled-zâram, and cold are the springs of Kibil-nâla, and fair were the many-pillared halls of Khazad-dûm in Elder Days before the fall of mighty kings beneath the stone. 
Kamelen
Mörkt är Kheled-zârams vatten, kalla är Kibil-nâlas källor och fagra var Khazad-dûms pelarsalar i äldre tiden då höga kungar ännu höll stånd under berget. 
Åke Ohlmarks
Mörkt är Kheled-zârams vatten, kalla är Kibilnalas källor, underbart sköna var Khazad-dûms pelarhallar i Äldre tidens dagar innan mäktiga kungar föll och lades till vila under sten. 
Erik Andersson
Mörkt är Kheled-zârams vatten, kalla är Kibil-nâlas källor och vackra var Khazad-dûms pelarsalar i äldre tid, innan de mäktiga konungarna föll under stenen. 
Kommentar
Galadriel vet precis vad hon skall säga för att få Gimli att känna sig bättre till mods, efter att Celeborn mer eller mindre anklagat honom för att ha väckt upp balrogen.

Notera att Galadriel här i andra halvan av meningen tydligt alluderar till Sången om Durin, som Gimli sjöng i Moria. (Se min diktsida.) Man bör i översättningen därför sträva efter att använda ungefär samma formuleringar i citatet som i sången.

Senast uppdaterad: 2017-02-24 19:23:47