Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok I, kapitel 2: Skuggan av det förflutna

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
He believed that the One had perished; that the Elves had destroyed it, as should have been done. But he knows now that it has not perished, that it has been found. So he is seeking it, seeking it, and all his thought is bent on it. It is his great hope and our great fear. 
Kamelen
Han trodde att den Enda hade förgåtts, att alverna hade förstört den så som borde ha gjorts. Men han vet nu att den inte har förgåtts, att den är återfunnen. Så han söker den, söker den, och den upptar alla hans tankar. Den är hans stora hopp och vår stora fruktan. 
Åke Ohlmarks
Han trodde, att Den enda hade blivit förstörd, att alverna lyckats förinta den – som också var meningen. Men nu vet han, att den inte är förlorad, utan att den är upphittad, så han söker den, söker den och koncentrerar all sin kraft på detta sökande. Ringen är hans stora hopp och vår stora ångest. 
Erik Andersson
Han trodde att den här ringen var borta, att alverna hade förintat den, ty så borde ha skett. Men nu vet han att den inte är borta, att den är återfunnen. Därför letar han efter den med all sin kraft. Det är hans största förhoppning och vår största fasa. 
Kommentar
Gandalf berättar för Frodo hur allvarligt läget är, efter att just ha bevisat med eldsprovet att ringen han har är den Enda.

Senast uppdaterad: 2017-02-23 14:28:33