Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok I, kapitel 2: Skuggan av det förflutna

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
He believed that the One had perished; that the Elves had destroyed it, as should have been done. But he knows now that it has not perished, that it has been found. So he is seeking it, seeking it, and all his thought is bent on it. It is his great hope and our great fear. 
Kamelen
Han trodde att den Enda hade förgåtts, att alverna hade förstört den så som borde ha gjorts. Men han vet nu att den inte har förgåtts, att den är återfunnen. Så han söker den, söker den, och den upptar alla hans tankar. Den är hans stora hopp och vår stora fruktan. 
Åke Ohlmarks
Han trodde, att Den enda hade blivit förstörd, att alverna lyckats förinta den – som också var meningen. Men nu vet han, att den inte är förlorad, utan att den är upphittad, så han söker den, söker den och koncentrerar all sin kraft på detta sökande. Ringen är hans stora hopp och vår stora ångest. 
Erik Andersson
Han trodde att den här ringen var borta, att alverna hade förintat den, ty så borde ha skett. Men nu vet han att den inte är borta, att den är återfunnen. Därför letar han efter den med all sin kraft. Det är hans största förhoppning och vår största fasa. 
Kommentar
Gandalf berättar för Frodo hur allvarligt läget är, efter att just ha bevisat med eldsprovet att ringen han har är den Enda.

Senast uppdaterad: 2017-02-23 14:28:33