Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok III, kapitel 4: Trädskägge

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Hill. Yes, that was it. But it is a hasty word for a thing that has stood here ever since this part of the world was shaped. Never mind. Let us leave it, and go. 
Kamelen
Kulle. Ja, så var det. Men det är ett hastigt ord för något som har stått här ända sedan den här delen av världen formades. Nåja, det må vara hänt. Låt oss lämna den och gå. 
Åke Ohlmarks
Höjden. Ja, det var det visst. Men det är ett hastigt ord för en sak som har stått här ända sen den här delen av världen skapades. Fast det gör detsamma. Vi går härifrån, det gör vi. 
Erik Andersson
Kulle. Ja, där var det. Men det är ett hastigt ord för något som har funnits ända sedan den här delen av världen fick sin form. Nog om det. Vi går härifrån. 
Kommentar
Trädskägge filosoferar över ordet för den högt belägna naturformation där han först mötte Munter och Pipping.

Senast uppdaterad: 2017-02-23 02:07:01