Ring
Kamel
 
 

Diktöversättning

[Tillbaka till listan]

Munters och Pippings avskedssång   (Bok I, kapitel 5: En sammansvärjning avslöjas)
Farewell Song of Merry and Pippin   (Book I, chapter 5: A Conspiracy Unmasked )
Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Olsson:
J. R. R. Tolkien
Farewell we call to hearth and hall!
Though wind may blow and rain may fall,
We must away ere break of day
Far over wood and mountain tall.

To Rivendell, where Elves yet dwell
In glades beneath the misty fell,
Through moor and waste we ride in haste,
And whither then we cannot tell.

With foes ahead, behind us dread,
Beneath the sky shall be our bed,
Until at last our toil be passed,
Our journey done, our errand sped.

We must away! We must away!
We ride before the break of day! 
Kamelen
Farväl, hej då till hemmets vrå!
Fast regn och rusk må fresta på,
åstad vi styr förrn dagen gryr
att över berg och skogar gå.

Till Rämnedal, till alvers sal
vid dimfjälls fot i grönska sval,
tvärs hedland vitt i hastig ritt.
Och varthän sen? Ett ovisst val.

Med fasa svår i våra spår,
med fiender som för oss står,
ska skog och äng nu bli vår säng
tills ro vid resans slut vi får.

Åstad vi styr! Åstad vi styr!
Vi rider innan dagen gryr! 
Åke Ohlmarks
Farväl vi bjuda härdens ly,
fast regnet öser, stormar gny.
Vi måste bort, förrn dager gryr,
långt bortom skog och berg och by!

Till Vattnadal, där alver bor
i gläntor under högfjällsflor,
vi rida över hed och myr
och vet ej var vår framtid bor.

Bakom oss skräck, framför oss död!
Vår säng står under himmel röd -
men en gång är vår möda all
vår färd är ändad, slut vår nöd.

Åstad vi flyr! Till äventyr!
Vi rida innan dager gryr. 
Lotta Olsson
Vi tar farväl av härd och hus!
I regnets dropp och vindens brus,
pass på: vi flyr förrn dagen gryr,
mot höga berg och skogens sus.

Till Riftedal, till alvers bo,
i gläntor nedom dimmig mo.
I rask galopp mot bergets topp,
och varthän sen? Tar vi med ro.

Vänd fruktan ryggen! Och ta strid.
Vi sover under stjärnan blid.
Till dess, på sikt, vi gjort vår plikt
och målet nåtts och allt är frid.

Pass på: vi flyr! Pass på: vi flyr!
Vi rider innan dagen gryr. 
Kommentar
Detta är sången som Munter och Pipping sjunger i Krickdala, när Frodo (motvilligt) har låtit sig övertalas att de båda får följa med på resan till Rämnedal. (Som ju vad de vet i det här läget är resans slutmål.)

Väldigt svåröversatt, den här sången! Strukturen med tre rimmande rader i varje fyraradsvers, och dessutom inrim på första och tredje raden, gör det inte lätt för en översättare! Ohlmarks och Olsson har faktiskt delvis struntat i inrimmen (Ohlmarks helt och hållet, Olsson på förstaraderna), men jag ville absolut få till dem. Kanske hade O & O rätt, det kanske blir en bättre dikt om man ger sig själv den lite större friheten. Fast jag tycker nog ändå att min tolkning står sig hyggligt i konkurrensen med mina föregångare!

Två ytterligare komplikationer är dels att andra versens sista rad delvis är ett eko av sista raden i Den gamla vandringssången, vilket ger ytterligare en faktor att ta hänsyn till. Och dels figurerar, som så ofta när det gäller Tolkiens sånger, flera uttryck ur verserna i den efterföljande löptexten, så att man måste försöka ta hänsyn till det också.

Senaste ändring: Som ett led i min allmänna översyn av första volymens sånger skrev jag om tredje versen lite, för att få med både fasa och fiender istället för bara det förstnämnda. Tidigare lydelse:

Fast fasan går i våra spår,
fast sängen under himlen står,
vi härdar ut till resans slut,
tills vila från allt slit vi får.


Senast uppdaterad: 2017-03-29 01:03:58