Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok IV, kapitel 2: Genom träsken

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
The Eye: that horrible growing sense of a hostile will that strove with great power to pierce all shadows of cloud, and earth, and flesh, and to see you: to pin you under its deadly gaze, naked, immovable. So thin, so frail and thin, the veils were become that still warded it off. 
Kamelen
Ögat: den fruktansvärda, tilltagande förnimmelsen av en fientlig vilja som med väldig makt strävade efter att genomtränga alla skylande skuggor av moln och jord och kött, och att se honom: att nagla fast honom med sin dödsbringande blick, naken, ur stånd att röra sig. Så tunna, så ytterligt sköra och tunna hade nu de slöjor blivit som ännu höll blicken borta. 
Åke Ohlmarks
... Ögat, den tilltagande förfärande känslan av en fientlig vilja som med fruktansvärd makt sökte genombryta molnens skuggor och jorden själv och allt kött och ben för att se, för att kuva honom under sin dödande blick, iskallt naken, orörlig. De slöjor som ännu värjde honom för detta öga hade blivit så tunna och så sköra nu. 
Erik Andersson
Ögat: en växande ohygglig förnimmelse av en fientlig vilja som med stor kraft strävade efter att genomtränga alla molnens, jordens och köttets skugghöljen och få syn på en, nagla fast en med blicken, avklädd och orörlig. Tunna, sköra och tunna, höll slöjorna på att bli, de slöjor som ännu hindrade blicken. 
Kommentar
Berättarrösten ger oss en liten inblick i hur Frodo, Ringbäraren, känner medan de kommer allt närmare Mordors portar.

Senast uppdaterad: 2019-06-27 02:38:49