Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok III, kapitel 4: Trädskägge

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
But there, my friends, songs like trees bear fruit only in their own time and their own way: and sometimes they are withered untimely. 
Kamelen
Men så är det, mina vänner, sånger är som träd: de bär bara frukt när tiden är inne och på sitt eget sätt, och ibland händer det att de vissnar i förtid. 
Åke Ohlmarks
Men det är så, mina vänner, att sånger är som träd – de bär frukt bara i sin egen tid och på sitt eget sätt, och ibland händer det att de vissnar och dör i förtid. 
Erik Andersson
Men, mina vänner, liksom träden bär sångerna frukt bara när deras tid är inne och på sitt eget sätt, och ibland vissnar de i förtid. 
Kommentar
Trädskägge berättar för hoberna hur gärna han skulle ha fått träffa Fimbrethil igen och se sångerna om entfruarna besannas, men avslutar med denna vemodiga kommentar.

Senast uppdaterad: 2018-11-01 00:09:21