Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok III, kapitel 4: Trädskägge

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
But there, my friends, songs like trees bear fruit only in their own time and their own way: and sometimes they are withered untimely. 
Kamelen
Men så är det, mina vänner, sånger är som träd: de bär bara frukt när tiden är inne och på sitt eget sätt, och ibland händer det att de vissnar i förtid. 
Åke Ohlmarks
Men det är så, mina vänner, att sånger är som träd – de bär frukt bara i sin egen tid och på sitt eget sätt, och ibland händer det att de vissnar och dör i förtid. 
Erik Andersson
Men, mina vänner, liksom träden bär sångerna frukt bara när deras tid är inne och på sitt eget sätt, och ibland vissnar de i förtid. 
Kommentar
Trädskägge berättar för hoberna hur gärna han skulle ha fått träffa Fimbrethil igen och se sångerna om entfruarna besannas, men avslutar med denna vemodiga kommentar.

Senast uppdaterad: 2018-11-01 00:09:21