Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok I, kapitel 6: Gamla skogen

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Whoa! Whoa! steady there! Now, my little fellows, where be you a-going to, puffing like a bellows? What's the matter here then? Do you know who I am? I'm Tom Bombadil. Tell me what's your trouble! Tom's in a hurry now. Don't you crush my lilies! 
Kamelen
Ptro! Ptro! Håll an där! Hör nu här, små vänner, vart är ni på väg månntro, kommer här och ränner? Vad är fatt med er då? Vet ni vad jag heter? Jag är Tom Bombadill. Säg mig era sorger! Tom har ju bråttom nu. Akta mina rosor! 
Åke Ohlmarks
Ptrrrroo! Stopp där! Nånå, små vänner, vart ska ni ta vägen, tjutande och ylande som blåsbälgar? Vad är det för kringelkrångel här då, vasa? Vet ni vem jag är? Jag är Tom Bombadill. Berätta nu vad ni har för trassel. Tom har bråttom, ser ni! Seså, låt bli att krossa mina näckrosor! 
Erik Andersson
Ptro! ptro! lugna er! Mina kära små, ni pustar ju som bälgar, vart har ni tänkt att gå? Vad är det fråga om? Vet ni inte vem jag är? Jag är Tom Bombadil. Säg, vad felas er? Tom har bråttom hemåt nu. Akta mina blommor! 
Kommentar
Redan första gången han yttrar sig, när Frodo och Sam förtvivlat kommer springande mot honom och ropar på hjälp, visar Tom Bombadill upp sitt patenterade versmått, som i stort sett alla hans repliker är skrivna på.

Senast uppdaterad: 2017-03-16 12:23:06