Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Yet such is oft the course of deeds that move the wheels of the world: small hands do them because they must, while the eyes of the great are elsewhere. 
Kamelen
Men så förhåller det sig ofta med de gärningar som sätter världens hjul i rullning: små händer utför dem för att de måste, medan de mäktiga har blickarna åt annat håll. 
Åke Ohlmarks
Sådana lagar lyder ofta de handlingars kretslopp som vrider världens hjul: De minsta händer kan sätta dem i rörelse, emedan de måste och eftersom de stora ha sina ögon på annat håll. 
Erik Andersson
Och så är det ofta med de gärningar som sätter världens hjul i rullning: de utförs av små händer som inte har något val, alltmedan de stora riktar sina blickar åt annat håll. 
Kommentar
Detta sägs av Elrond när de under rådslaget just har resonerat sig fram till att den enda lösningen är att förstöra Ringen i den Eld där den en gång smiddes.

Senast uppdaterad: 2017-02-21 06:03:42