Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok III, kapitel 6: Den gyllene hallens konung

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
I owe much to Éomer. Faithful heart may have froward tongue. 
Kamelen
Stor är min skuld till Éomer. Trofast hjärta kan ha trilsk tunga. 
Åke Ohlmarks
Jag har Éomer att tacka för mycket. Trofast hjärta får lov att ha djärv tunga. 
Erik Andersson
Jag står i stor skuld till Éomer. Ärligt hjärta kan ha avog tunga. 
Kommentar
Théoden säger detta efter sitt uppvaknande, när Gandalf berättar för honom hur viktigt det var att Éomer trotsade sina order och red ut och nedkämpade orkbandet som hade tagit Munter och Pipping tillfånga.

Ordet froward (som i många upplagor felskrivits som forward) betyder ungefär motvalls, egensinnig, halsstarrig.

Senast uppdaterad: 2017-03-05 02:54:27