Ring
Kamel
 
 

För att ge ett lite bättre hum om tonen i min pågående översättning av The Lord of the Rings än bara namn- och diktöversättningar kan ge presenterar jag nedan ett kortare, mer eller mindre godtyckligt valt utdrag ur översättningen. Jag kommer att lägga upp ett antal olika utdrag, ett per översatt kapitel (även om jag släpar några kapitel efter här på utdragssidan och aldrig tycks riktigt hinna ikapp!), och vilket av dem som visas nedan slumpas fram varje gång sidan laddas. (Om man inte väljer ett specifikt utdrag i kapitelväljaren överst.)

För att ytterligare förbättra möjligheterna att bilda sig en uppfattning om min översättning så har jag lagt till en liten finess: Jag har även lagt upp samma textsnutt i Tolkiens original, Ohlmarks och Anderssons versioner. Genom att klicka i eller ur kryssrutorna nedan kan man därmed jämföra två (eller flera) versioner av samma text sida vid sida. Mycket nöje! (Det kan ibland hända att en komplett uppsättning versioner ännu inte finns tillgänglig för något utdrag. När någon version saknas är tillhörande kryssruta inaktiverad.)


Välj kapitel

Utdrag ur Sagan om Ringen, Bok V, kapitel 1

Kamelen:     Tolkien:     Ohlmarks:     Andersson:

Minas Tirith

Sedan såg Pipping den gamle mannen i ögonen, för en sällsam stolthet vaknade i honom; föraktet och misstänksamheten i den där kalla stämman gick hans ära förnär. ”Säkerligen tror sig en så stor furste bland människorna inte kunna ha någon nämnvärd nytta av en hob, en halvling från Sysslet i norr; men likafullt vill jag erbjuda min tjänst, sådan den nu är, i vederlag för min skuld.” Pipping ryckte sin grå mantel åt sidan, drog sitt lilla svärd och lade det för Denethors fötter.

Ett blekt leende, likt en glimt av kyligt solsken en vinterkväll, drog över den gamles ansikte. Men han böjde huvudet, lade ifrån sig skärvorna av hornet och höll fram handen. ”Ge mig vapnet!” sade han.

Pipping lyfte upp det och höll fram det mot honom med fästet först. ”Varifrån kom detta?” sade Denethor. ”Många långa år vilar över det. Förvisst är detta en klinga smidd av våra egna stamfränder i Norden i tidens djup?”

”Det kom från gravhögarna som ligger vid gränsen till mitt land”, sade Pipping. ”Men bara onda gastar bor där nu, och jag vill inte gärna berätta mer om dem.”

”Jag ser att sällsamma sagor vävs kring dig”, sade Denethor, ”och än en gång visar det sig att det yttre kan gensäga mannen – eller halvlingen. Jag antar dig i min tjänst. Ty du låter dig inte skrämmas av ord, och ditt tal är höviskt, hur främmande det än må låta för oss i Södern. Och vi kommer att ha bruk för allt höviskt folk, må de vara stora eller små, i den tid som stundar. Svär nu din trohetsed!”

”Fatta hjaltet”, sade Gandalf, ”och säg efter fursten, om du är fast besluten till detta.”

”Det är jag”, sade Pipping.

Den gamle mannen lade svärdet längsöver knät, och Pipping lade handen på fästet och sade sakta efter Denethor:

”Härmed svär jag att i tro och huld tjäna Gondor och dess herre, rikets hovmästare – att tala och att tiga, att göra och att låta, att komma och att gå, i nöd eller överflöd, i krig eller fred, i liv eller död, från denna stund och allt framgent till dess min herre ger mig fri, döden tar mig, eller världen förgår. Så säger jag, Peregrin son av Paladin av Sysslet, halvlingarnas land.”

”Och detta hör jag, Denethor son av Ecthelion, herre av Gondor, storkonungens rikshovmästare, och jag skall icke glömma det, och icke heller underlåta att löna det som varder givet: trohet med kärlek, tapperhet med ära, edsbrott med vedergällning.” Sedan fick Pipping tillbaka sitt svärd och stack det i skidan.

Den stegrande kamelen